Základy Hejného vyučovací metody

Pořádá H-mat, o.p.s.

Termín:07. 01. 2016
Kraj:Praha
Cena:800 Kč za seminář Kč
 
http://www.h-mat.cz/seminare/zaciname-s-hejneho-metodou/praha/2016-01-07

Doplňující informace:

Cíl akce:Učitelé se seznámí s novou metodou výuky matematiky jak po obsahové, tak po didaktické stránce, s jejími specifiky pro 1. a 2. stupeň ZŠ tak, aby se mohli rozhodnout, zda ji ve své učitelské praxi použijí a zda se s metodou chtějí seznamovat hlouběji.
Kontaktní email:seminare@h-mat.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:matematika a její aplikace
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé 1. stupně
Poznámka:Přihlašovat se můžete do 1. 1. 2016. 13:00 – 16:15