Základní výcvik ve VTI (videotrénink interakcí) – Modul I

Pořádá SPIN, z.s.

Termín:14. 09. 2017 – 11. 11. 2016
Kraj:Praha
Cena:23500 Kč za celé studium Kč
 
Komplexní výcvikový program Základní výcvik ve VTI je určen těm zájemcům z řad pedagogických pracovníků, kteří chtějí ve své práci využívat metodu VTI jako nástroje pro podporu efektivní komunikace v oblasti školství, jako podporu komunikačních dovedností učitele (začínajícího učitele) nebo jako velice efektivní intervenci tam, kde je komunikace ve třídě vážně narušena, blokuje vývoj žáka, využití kurikula nebo neumožňuje učiteli efektivně učit.

Doplňující informace:

Cíl akce:Získat požadované kompetence v metodě videotrénink interakcí, teoretické a praktické dovednosti, které umožní využívat metodu VTI jako podporu pedagoga.
Kontaktní email:spin@spin-spin.cz
Kontaktní tel.:775020088
Poznámka k ceně:Cena zahrnuje výuku v 7 dvoudenních setkáních (á 16 hodin), 1 lektor na každých 4-5 účastníků. Je umožněn splátkový kalendář (až 4 splátky). Cena nezahrnuje ubytování a cestovní náklady účastníka.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:výcvik
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:výchovní poradci
učitelé speciálních škol
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitel – metodik prevence
speciální pedagogové
psychologové
Poznámka:Celkem 7 dvoudenních výcvikových setkáních. Na Modul I navazuje Modul II, po jeho úspěšném absolvování získává účastník akreditaci VTI trenéra.