Basics for an English Classroom – blended-learning kurz

Pořádá British Council

Termín:11. 01. 2016 – 30. 04. 2016
Cena:4300 Kč za celé studium Kč
 
Tento kurz poskytuje komplexní úvod do didaktiky anglického jazyka se zaměřením na studenty cizího jazyka a konkrétní postupy ve třídě. Nabízí učitelům nácvik postupů při výuce slovní zásoby, gramatiky a čtyř jazykových dovedností (mluvený projev, poslech, čtení a psaní). Kurz je určen zájemcům z řad učitelů, ať už jsou kvalifikovaní nebo teprve začínají nebo se třeba vracejí do školy po delší pauze. Kurz se skládá z online části (70 hodin) a prezenčního 12hodinového víkendového workhopu. Klíčová slova: angličtina, doplňující didaktické studium, online

Doplňující informace:

Cíl akce:Akreditované doplňující studium didaktiky angličtiny
Kontaktní email:marta.brichova@britishcouncil.cz
Kontaktní tel.:221 991 114
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
kurz
e-learning
Oblast:cizí jazyky, jazykové vzdělávání
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
Poznámka:Přihlášky zasílejte do 18.prosince 2015 na adresu: marta.brichova@britishcouncil.cz