Efektivní komunikace s dětmi

Pořádá ACZ, spol. s r. o.

Termín:25. 01. 2016 – 15. 02. 2016
Kraj:Praha
Cena:1995 Kč za seminář Kč
 
Účastníci se během kurzu seznámí s různými výchovnými styly a naučí se vyhodnotit, jaký dopad má konkrétní výchovný styl při komunikaci s dětmi. Klienti kurzu se naučí používat efektivní prostředky verbální komunikace a vhodné prostředky neverbální komunikace. Účastníci kurzu mohou využít nabyté vědomosti k efektivní komunikaci s dětmi ve výchovně vzdělávacím procesu i mimo něj. Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem kurzu je, aby se účastníci seznámili s negativními projevy při komunikaci s dětmi, poznali techniky efektivní komunikace a naučili se je v komunikaci s dětmi využívat.
Kontaktní email:acz@aczprace.cz
Kontaktní tel.:222365819
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
speciální pedagogové
Příloha:Stáhnout
Poznámka:Kurz se koná čtyřikrát v pondělí večer, vždy od 17:30 do 20:00.