Matematická prostředí v metodě Hejného

Pořádá H-mat, o.p.s.

Termín:27. 01. 2016
Kraj:Praha
Cena:800 Kč za seminář Kč
 
1. seminář z desetidílného cyklu navazujících seminářů – 1/10. Krychlové stavby. http://www.h-mat.cz/seminare/matematicka-prostredi/praha/2016-01-27

Doplňující informace:

Cíl akce:Učitelé získají nové podněty pro výuku matematiky na prvním stupni základních škol. Seminář seznámí učitele s postupy, které vedou k rozvoji rozumových i osobnostních schopností žáka. Vše bude demonstrováno na praktických příkladech.
Kontaktní email:seminare@h-mat.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:matematika a její aplikace
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
asistenti pedagoga
Poznámka:Přihlašovat se můžete do 21. 1. 2016. FZŠ Táborská, Táborská 45, Praha 4.