Matematická prostředí v metodě Hejného

Pořádá H-mat, o.p.s.

Termín:10. 02. 2016
Kraj:Praha
Cena:800 Kč za seminář Kč
 
Dřívka, geodesky.

http://www.h-mat.cz/seminare/matematicka-prostredi/praha/2016-02-10

Doplňující informace:

Cíl akce:Učitelé získají nové podněty pro výuku matematiky na prvním stupni základních škol. Seminář seznámí učitele s postupy, které vedou k rozvoji rozumových i osobnostních schopností žáka. Vše bude demonstrováno na praktických příkladech.
Kontaktní email:seminare@h-mat.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:matematika a její aplikace
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé 1. stupně
Poznámka:Přihlašovat se můžete do 4. 2. 2016. Základní škola, Ratibořická 1700, Praha 9 – Horní Počernice. 14:00 – 17:15