Matematická prostředí v metodě Hejného

Pořádá H-mat, o.p.s.

Termín:17. 02. 2016
Kraj:Praha
Cena:800 Kč za seminář Kč
 
Zaměření: Krokování I, Autobus I. http://www.h-mat.cz/seminare/matematicka-prostredi/praha/2016-02-17

Doplňující informace:

Cíl akce:Učitelé získají nové podněty pro výuku matematiky na prvním stupni základních škol. Seminář seznámí učitele s postupy, které vedou k rozvoji rozumových i osobnostních schopností žáka. Vše bude demonstrováno na praktických příkladech.
Kontaktní email:seminare@h-mat.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:1. stupeň ZŠ
matematika a její aplikace
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé 1. stupně
Poznámka:Přihlašovat se můžete do 11. 2. 2016. 14:00 – 17:15 ZŠ Vratislavova, Vratislavova 64/13, Praha 2 – Vyšehrad.