Metoda Hejného v matematice na 2. stupni ZŠ

Pořádá H-mat, o.p.s.

Termín:14. 03. 2016
Kraj:Vysočina
Cena:800 Kč za seminář Kč
 
http://www.h-mat.cz/seminare/2stupen/zdar-nad-sazavou/2016-03-14

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se seznámí s principy a cíli nové koncepce, s rolí učitele i rolí žáka při výuce matematice; informativně s koncepcí učebnic pro 1. stupeň ZŠ a s očekávanými výstupy, na které lze na 2. stupni ZŠ navazovat…
Kontaktní email:seminare@h-mat.cz
Typ akce:seminář
Oblast:matematika a její aplikace
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
Poznámka:14:00 – 17:15. Přihlašovat se můžete do 8. 3. 2016