Mentoring

Pořádá AM Solvo

Termín:11. 02. 2016 – 07. 04. 2016
Kraj:Jihomoravský
Cena:4500 Kč za celé studium Kč
 
Mentoring je spolupráce mezi zkušenějším a méně zkušeným kolegou. Mentor a mentee společně hledají cestu, ta by měla vést ke konkrétně stanovenému cíli a obecně k vyšší kvalitě. Z procesu by měl těžit učitel – mentee, škola, žáci a v konečném důsledku celá společnost.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem tohoto semináře je provést účastníky teoretickou částí, řešením modelových situací a výcvikem na semináři a následně praktickou částí ve škole tak, aby společně s lektorem kurzu a ostatními účastníky měli možnost ověřit si nabyté dovednosti.
Kontaktní email:registrace@amsolvo.cz
Kontaktní tel.:777327155
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:předškolní vzdělávání
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
český jazyk a komunikace
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
informatika a komunikační technologie
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:pedagogové volného času
psychologové
ředitelé škol a školských zařízení
speciální pedagogové
učitel – metodik prevence
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé ZUŠ a SUŠ
Poznámka:11.2., 10.3. a 7.4.2016