Základní kurz pro asistenty pedagoga – Ostrava

Pořádá Rytmus-od klienta k občanovi, o.p.s.

Termín:21. 03. 2016 – 04. 05. 2016
Kraj:Moravskoslezský
Cena:9500 Kč za celé studium Kč
 
Kurz poskytne současným i budoucím asistentům pedagoga kvalifikovaný vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzívním prostředí a vybaví je znalostmi a dovednostmi pro práci s nimi.

Kurz je určen:

pro asistenty pedagoga, kteří již pracují se začleněnými dětmi s postižením v běžných základních školách a chtějí získat zákonem předepsanou kvalifikaci

pro zájemce, kteří chtějí práci asistenta pedagoga v budoucnu vykonávat

Absolvent kurzu:

získá přehled o principech i historických kořenech inkluzívního vzdělávání a bude seznámen se základními právními dokumenty z oblasti školství a lidských práv

získá představu o roli asistenta pedagoga a jeho postavení ve škole

osvojí si základní znalosti z psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky, seznámí se s příčinami vzniku a typy postižení

dozví se o možnostech a formách vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

bude vybaven pro pedagogickou práci s dětmi ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí

získá přehled o efektivních vyučovacích metodách, které umožňují dobré začlenění žáka s postižením do práce celé třídy, a naučí se je používat

získá informace o způsobech úpravy učiva, motivaci žáka a o pomůckách, které se dají pro jednotlivé předměty používat

bude seznámen se základními principy komunikace, se zásadami spolupráce s učitelem, pracovníky SPC i rodiči

získá informace o strategii zvládání krizových situací

dostane základní informace o zásadách první pomoci v případech, se kterými se může ve školské praxi setkat

nabyté znalosti a dovednosti bude mít příležitost vyzkoušet si v praxi

Kontakt:

Vladislava Kršková – koordinátorka kurzů v Brně

vladislava.krskova@rytmus.org, 777 253 789

bližší informace o kurzu naleznete ZDE:

http://vzdelavani.rytmus.org/kurz/zakladni-kurz-pro-asistenty-pedagoga-7

datum: 21. – 23.3., 4. – 6.4., 18. – 20.4., 2. – 4.5.2016

čas: 9 – 17 hodin

místo: Ostrava, bude upřesněno

lektoruje: tým lektorů

cena: 9 500,– Kč

Doplňující informace:

Cíl akce:akreditovaný kurz
Kontaktní email:vladislava.krskova@rytmus.org
Kontaktní tel.:777 253 789
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:pedagogika, psychologie
jiné (ostatní akce)
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
vychovatelé školských zařízení