Základní kurz pro asistenty pedagoga – Ostrava

Pořádá Rytmus-od klienta k občanovi, o.p.s.

Termín:21. 03. 2016 – 04. 05. 2016
Kraj:Moravskoslezský
Cena:9500 Kč za celé studium
 
Kurz poskytne současným i budoucím asistentům pedagoga kvalifikovaný vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzívním prostředí a vybaví je znalostmi a dovednostmi pro práci s nimi. Kurz je určen: pro asistenty pedagoga, kteří již pracují se začleněnými dětmi s postižením v běžných základních školách a chtějí získat zákonem předepsanou kvalifikaci pro zájemce, kteří chtějí práci asistenta pedagoga v budoucnu vykonávat Absolvent kurzu: získá přehled o principech i historických kořenech inkluzívního vzdělávání a bude seznámen se základními právními dokumenty z oblasti školství a lidských práv získá představu o roli asistenta pedagoga a jeho postavení ve škole osvojí si základní znalosti z psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky, seznámí se s příčinami vzniku a typy postižení dozví se o možnostech a formách vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami bude vybaven pro pedagogickou práci s dětmi ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí získá přehled o efektivních vyučovacích metodách, které umožňují dobré začlenění žáka s postižením do práce celé třídy, a naučí se je používat získá informace o způsobech úpravy učiva, motivaci žáka a o pomůckách, které se dají pro jednotlivé předměty používat bude seznámen se základními principy komunikace, se zásadami spolupráce s učitelem, pracovníky SPC i rodiči získá informace o strategii zvládání krizových situací dostane základní informace o zásadách první pomoci v případech, se kterými se může ve školské praxi setkat nabyté znalosti a dovednosti bude mít příležitost vyzkoušet si v praxi Kontakt: Vladislava Kršková – koordinátorka kurzů v Brně vladislava.krskova@rytmus.org, 777 253 789 bližší informace o kurzu naleznete ZDE: http://vzdelavani.rytmus.org/kurz/zakladni-kurz-pro-asistenty-pedagoga-7 datum: 21. – 23.3., 4. – 6.4., 18. – 20.4., 2. – 4.5.2016 čas: 9 – 17 hodin místo: Ostrava, bude upřesněno lektoruje: tým lektorů cena: 9 500,– Kč

Doplňující informace:

Cíl akce:akreditovaný kurz
Kontaktní email:vladislava.krskova@rytmus.org
Kontaktní tel.:777 253 789
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:pedagogika, psychologie
jiné (ostatní akce)
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
vychovatelé školských zařízení