Právní úprava inkluzivního vzdělávání – Praha

Pořádá Rytmus-od klienta k občanovi, o.p.s.

Termín:18. 03. 2016
Kraj:Praha
Cena:1600 Kč za celé studium Kč
 
Školský systém čeká od roku 2016 důležitá změna v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Novela zavádí systém podpůrných opatření, jejichž cílem je poskytnout cílenou podporu v zajišťování vzdělávacích potřeb žáka.

Témata kurzu:

Seminář provede účastníky základy právní úpravy vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami po novelizaci školského zákona

Po vysvětlení základních ideových východisek se zaměří na právní úpravu podpůrných opatření, proces jejich zavádění, financování i ukončování jejich poskytování

Specifická pozornost bude věnována podpůrným opatřením ve formě asistenta pedagoga a individuálního vzdělávacího plánu

Seminář se zaměří na povinnosti škol při přijímání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ke vzdělávání a k možnostem vzdělávání žáků ve speciálních třídách nebo školách

Budeme pracovat s konkrétními případy, právními předpisy i praktickými ukázkami právních dokumentů.

Seminář je určen:

pro pedagogické pracovníky i asistenty pedagoga, kteří začleňují děti se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole

kapacita kurzu je min. 10 a max. 20 účastníků

Akreditace:

seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP

Kontakt:

Lucie Soukupová – koordinátorka kurzů s inkluzivní tématikou lucie.soukupova@rytmus.org,

bližší informace o kurzu včetně platebních podmínek naleznete ZDE:

http://vzdelavani.rytmus.org/kurz/pravni-uprava-inkluzivniho-vzdelavani

datum: 18. březen 2016

čas: 9 – 17 hodin

místo: Praha, bude upřesněno

lektoruje: Šárka Dušková

cena: 1 600,– Kč

Doplňující informace:

Cíl akce:akreditovaný kurz
Kontaktní email:lucie.soukupova@rytmus.org
Kontaktní tel.:733 185 689
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:předškolní vzdělávání
prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
jiné (ostatní akce)
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence
ředitelé škol a školských zařízení
psychologové
pedagogové volného času
asistenti pedagoga