Tvorba Profilu na jednu stránku – metodické setkání

Pořádá Rytmus-od klienta k občanovi, o.p.s.

Termín:26. 01. 2016
Kraj:Praha
Cena:950 Kč za celé studium Kč
 
Během metodického setkání se seznámíte s nástrojem Plánování zaměřeného na člověka – Profilem na jednu stránku. Naučíte se jej vytvářet a využívat ve škole. Obdržíte tištěnou publikaci Metodický průvodce Profil na jednu stránku. Profil na jednu stránku je souhrnem informací o dítěti či mladém člověku a způsobech podpory lze ho využívat ve škole či v sociálních službách jako jeden z nástrojů pro efektivní začlenění pomáhá ujasnit silné stránky, možnosti a způsoby podpory Kurz je určen: pro pedagogické pracovníky i asistenty pedagoga, kteří začleňují děti se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole Absolvent kurzu: bude schopen vytvářet profil na jednu stránku a vést skupinová setkávání, jejichž cílem je vytvoření profilu možnost využívat ve škole nástroj, který napomáhá začlenění žáka se speciálními vzdělávacími potřebami dokáže podpořit zúčastněné vyjádřit silné stránky žáka a ujasnit si, jakou potřebuje podporu a jakými způsoby ji lze efektivně poskytovat získá tištěnou publikaci Metodický průvodce – Profil na jednu stránku vč. pracovních listů a ukázek profilů konkrétních dětí Akreditace: kurz je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP (Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s.) Kontakt: Lucie Soukupová – koordinátorka kurzů s inkluzivní tématikou lucie.soukupova@rytmus.org, 733 185 689 bližší informace o kurzu včetně platebních podmínek naleznete ZDE: http://vzdelavani.rytmus.org/kurz/tvorba-profilu-na-jednu-stranku-metodicke-setkani-1 datum: 26. leden 2016 čas: 9 – 13 hodin místo: Rytmus, o.p.s., Londýnská 81, Praha 2 lektoruje: Radka Čebišová cena: 950,– Kč

Doplňující informace:

Cíl akce:akreditovaný kurz
Kontaktní email:lucie.soukupova@rytmus.org
Kontaktní tel.:733 185 689
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:předškolní vzdělávání
prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
jiné (ostatní akce)
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
psychologové
ředitelé škol a školských zařízení
speciální pedagogové
učitel – metodik prevence
učitel praktického vyučování
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
vychovatelé školských zařízení
výchovní poradci