Metoda Hejného v matematice na 2. stupni ZŠ

Pořádá H-mat, o.p.s.

Termín:27. 01. 2016
Kraj:Praha
Cena:800 Kč za seminář Kč
 
Seznámení s metodou http://www.h-mat.cz/seminare/2stupen/praha/2016-01-27

Doplňující informace:

Cíl akce:Seminář nabízí účastníkům hlubší proniknutí do vyučování orientovaného na budování schémat, neboli do Hejného vyučovací metody matematice.
Kontaktní email:seminare@h-mat.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář a dílna
Oblast:matematika a její aplikace
Cílová skupina:učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
Poznámka:Přihlašovat se můžete do 21. 1. 2016