Profesionální chůva_3 v Praze

Pořádá AM Solvo

Termín:21. 02. 2017 – 14. 03. 2017
Kraj:Praha
Cena:10000 Kč za celé studium Kč
 
Kurz je přípravou na zkoušku. Pokračovat můžete kvalifikační zkouškou. Její úspěšné absolvování znamená, že obdržíte osvědčení o kvalifikační zkoušce, které Vás opravňuje získat vázanou živnost „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“. V současné době úspěšná absolvent/ka je kvalifikovan/á pro místo v mateřské škole přes projekt MŠMT \\\“šablony\\\“

Doplňující informace:

Cíl akce:získat znalosti a dovednosti v oblasti PP, prohloubit znalosti o vývojové psychologii dítěte a na základě těchto znalostí zabezpečit kvalifikovaný duševní, tělesný a rozumový rozvoj dítěte.
Kontaktní email:registrace@amsolvo.cz
Kontaktní tel.:777327155
Poznámka k ceně:Cena je za třídenní přípravný seminář ( 21. – 23.2.2017) a profesní zkoušku ( 14.3.2017).
Typ akce:kurz
Oblast:předškolní vzdělávání
Poznámka:Kurz směřuje k profesní kvalifikaci a je ukončen zkouškou před autorizovanou osobou.