Český jazyk – učitelství pro střední školy

Pořádá Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Termín:na klíč
 
získání odborné kvalifikace v souladu s ustanovením § 9 od¬st. (1) písm. d) zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracov¬nících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předp.

Doplňující informace:

Cíl akce:Český jazyk – učitelství pro střední školy
Kontaktní email:irena.smetanova@upol.cz
Kontaktní tel.:585 635 147
Poznámka k ceně:viz www.ccv.upol.cz