Učitelství pro 1. stupeň základních škol (rozšíření kvalifikace z učit. 2. st. ZŠ)

Pořádá Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Termín:na klíč
 
získání odborné kvalifikace učitel(ka) 1. stupně ZŠ v souladu s ustanovením § 7 odst. (1) písm.c) zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Doplňující informace:

Cíl akce:Učitelství pro 1. stupeň základních škol (rozšíření kvalifikace z učit. 2. st. ZŠ)
Kontaktní email:irena.smetanova@upol.cz
Kontaktní tel.:585 635 147
Poznámka k ceně:viz wwww.ccv.upol.cz