Český jazyk – učitelství pro 2. stupeň ZŠ

Pořádá Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Termín:na klíč
 
získání odborné kvalifikace učitel českého jazyka a litera-tury základní školy, v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedago¬gických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
učitel(ka) českého jazyka a literatury na základní škole

Doplňující informace:

Cíl akce:Český jazyk – učitelství pro 2. stupeň ZŠ
Kontaktní email:irena.smetanova@upol.cz
Kontaktní tel.:585 635 147
Poznámka k ceně:viz wwww.ccv.upol.cz