Český jazyk – učitelství pro 2. stupeň ZŠ

Pořádá Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Termín:na klíč
 
Získání odborné kvalifikace učitel českého jazyka a litera-tury základní školy, v souladu s ustanovením § 6 odst. 1) písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Profil absolventa: učitel/ka všeobecně-vzdělávacího předmětu český jazyka a literatura na 2. stupni základních škol.
Kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu. Délka (frekvence) setkání: 4 semestry/přibližně 1 – 2krát za měsíc (pátek).

Doplňující informace:

Cíl akce:Český jazyk – učitelství pro 2. stupeň ZŠ
Kontaktní email:irena.smetanova@upol.cz
Kontaktní tel.:585 635 147
Akreditace MŠMT:Ano
Poznámka:Podrobnější informace naleznete na: https://ccv.upol.cz/programy-programy-celozivotniho-vzdelavani