Informatika – učitelství pro 2. stupeň ZŠ

Pořádá Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Termín:na klíč
 
Získání odborné kvalifikace pro výuku informační výchovy, získání dílčího kvalifikačního předpokladu pro výkon specializované činnosti: koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií, v souladu s ustanovením § 6 odst. 1) písm. a) vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Profil absolventa: učitel/ka všeobecně-vzdělávacího předmětu informatika či informační technologie na 2. stupni ZŠ.
Kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu. Délka (frekvence) setkání: 2 roky/výuka probíhá distanční formou, studijní předměty jsou doplněny
o prezenční tutoriály v rozsahu 2 až 4 hodin za semestr, testování probíhá formou prezenčních testů.

Doplňující informace:

Cíl akce:Informatika – učitelství pro 2. stupeň ZŠ
Kontaktní email:irena.smetanova@upol.cz
Kontaktní tel.:585 635 147
Akreditace MŠMT:Ano
Poznámka:Podrobnější informace naleznete na: https://ccv.upol.cz/programy-programy-celozivotniho-vzdelavani