Informatika – učitelství pro ZŠ

Pořádá Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Termín:na klíč
 
získání odborné kvalifikace pro výuku informační výchovy, získání dílčího kvalifikačního předpokladu pro výkon speciali¬zované činnosti: koordinace v oblasti informačních a komuni¬kačních technologií, v souladu s ustanovením § 9 odst. (1) písm. a) vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedago¬gických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
učitel informační výchovy na základní škole

Doplňující informace:

Cíl akce:Informatika – učitelství pro ZŠ
Kontaktní email:irena.smetanova@upol.cz
Kontaktní tel.:585 635 147
Poznámka k ceně:viz wwww.ccv.upol.cz