Společenské vědy a výchova k občanství

Pořádá Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Termín:na klíč
 
rozšíření odborné kvalifikace v souladu s ustanovením § 6 odst. (1) písm. b) vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
učitel(ka) občanské výchovy základní školy nebo základů společenských věd případně občanského a společenskovědní-ho základu střední školy

Doplňující informace:

Cíl akce:Společenské vědy a výchova k občanství
Kontaktní email:irena.smetanova@upol.cz
Kontaktní tel.:585 635 147