Přírodopis – učitelství pro 2. stupeň základních škol

Pořádá Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Termín:na klíč
 
rozšíření odborné kvalifikace v souladu s ustanovením § 6 odst. (1) písm. b) vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
učitel(ka) přírodopisu na 2. stupni základních škol

Doplňující informace:

Cíl akce:Přírodopis – učitelství pro 2. stupeň základních škol
Kontaktní email:irena.smetanova@upol.cz
Kontaktní tel.:585 635 147
Poznámka k ceně:viz wwww.ccv.upol.cz