Sbormistrovství

Pořádá Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Termín:na klíč
 
získání odborné kvalifikace sbormistr – vedoucí pěveckého sboru v souladu s písmenem b) odstavce (1) § 6 vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
kvalifikovaný sbormistr – vedoucí pěveckého sboru

Doplňující informace:

Cíl akce:Sbormistrovství
Kontaktní email:irena.smetanova@upol.cz
Kontaktní tel.:585 635 147
Poznámka k ceně:viz wwww.ccv.upol.cz