Speciální pedagogika – surdopedie se zaměřením na znakový jazyk

Pořádá Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Termín:na klíč
 
Získání odborné kvalifikace pro práci s jedinci se specifickými vzdělávacími potřebami. Osvojení znakového jazyka a výběrové surdopedie, získání odborné kvalifikace pro práci s osobami se specifickými vzdělávacími potřebami, které jsou zapříčiněny sluchovým postižením, v souladu s ustanovením zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek. Délka (frekvence) setkání: 3 roky/přibližně 2krát za měsíc.

Doplňující informace:

Cíl akce:Speciální pedagogika – surdopedie se zaměřením na znakový jazyk
Kontaktní email:martin.ivanovsky@upol.cz
Kontaktní tel.:585 635 149
Akreditace MŠMT:Ano
Poznámka:Podrobnější informace naleznete na: https://ccv.upol.cz/programy-programy-celozivotniho-vzdelavani