Speciální pedagogika – surdopedie se zaměřením na znakový jazyk

Pořádá Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Termín:na klíč
 
osvojení znakového jazyka a výběrové surdopedie, získání od-borné kvalifikace pro práci s osobami se specifickými vzdělá-vacími potřebami, které jsou zapříčiněny sluchovým postiže-ním, v souladu s ustanovením zákona 563/2004 Sb., o pedago-gických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
získání odborné kvalifikace pro práci s jedinci se specifickými vzdělávacími potřebami

Doplňující informace:

Cíl akce:Speciální pedagogika – surdopedie se zaměřením na znakový jazyk
Kontaktní email:martin.ivanovsky@upol.cz
Kontaktní tel.:585 635 149
Poznámka k ceně:viz wwww.ccv.upol.cz