Speciální pedagogika pro učitelky a učitele mateřských škol

Pořádá Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Termín:na klíč
 
získání odborné kvalifikace pro práci ve speciálních mateřských školách, v MŠ s integrovanou výcho¬vou dětí se zdravotním postižením, ve stacionářích a různých alternativních zařízeních pro děti předškolního věku se specifickými potřebami

Doplňující informace:

Cíl akce:Speciální pedagogika pro učitelky a učitele mateřských škol
Kontaktní email:martin.ivanovsky@upol.cz
Kontaktní tel.:585 635 149
Poznámka k ceně:viz wwww.ccv.upol.cz