Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku

Pořádá Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Termín:na klíč
 
Získání odborné kvalifikace v souladu s ustanovením § 9 odst. 6 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Profil absolventa: učitel(ka) praktického vyučování nebo odborného výcviku SŠ s právem vzdělávat ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu. Délka (frekvence) setkání: 1,5 rok/přibližně 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota), ve 3. semestru probíhá konzultace k závěrečné práci; dokončení závěrečné písemné; opakované zápisy nesplněných studijních povinností; příprava na závěrečnou zkoušku s obhajobou závěrečné písemné práce.

Doplňující informace:

Cíl akce:Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku
Kontaktní email:martin.ivanovsky@upol.cz
Kontaktní tel.:585 635 149
Akreditace MŠMT:Ano
Poznámka:Podrobnější informace naleznete na: https://ccv.upol.cz/programy-programy-celozivotniho-vzdelavani