Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku střední školy

Pořádá Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Termín:na klíč
 
získání odborné kvalifikace v souladu s ustanovením § 9 odst. 6 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
učitel(ka) praktického vyučování nebo odborného výcviku SŠ s právem vzdělávat ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Doplňující informace:

Cíl akce:Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku střední školy
Kontaktní email:martin.ivanovsky@upol.cz
Kontaktní tel.:585 635 149
Poznámka k ceně:viz wwww.ccv.upol.cz