Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky

Pořádá Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Termín:na klíč
 
získání znalostí a dovedností v oblasti řízení školy nebo škol. zaříze¬ní, v souladu s ustanovením § 7 vyhl. MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedag. pracovníků, akredit. komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
působit jako kvalifikovaný vedoucí pedagogický pracovník – ředitel školy nebo školského zařízení v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Doplňující informace:

Cíl akce:Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky
Kontaktní email:martin.ivanovsky@upol.cz
Kontaktní tel.:585 635 149
Poznámka k ceně:viz wwww.ccv.upol.cz