Studium pro výchovné poradce

Pořádá Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Termín:na klíč
 
splnění dalších kvalifikačních předpokladů v souladu s ustanovením § 8 vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akredi-tační komisi a kariérním systému pedagogických pracov-níků, ve znění pozdějších předpisů, pro osoby zařazené v systému školy na funkční místo výchovný poradce
splnění dalších kvalifikačních předpokladů pro výkon funkce výchovný poradce na základní nebo střední škole

Doplňující informace:

Cíl akce:Studium pro výchovné poradce
Kontaktní email:martin.ivanovsky@upol.cz
Kontaktní tel.:585 635 149
Poznámka k ceně:viz wwww.ccv.upol.cz