Studium pro výchovné poradce – doplňující modul

Pořádá Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Termín:na klíč
 
získání plné odborné kvalifikace pro výkon funkce Výchovný poradce dle požadavků MŠMT ČR z roku 2009
získání odborné kvalifikace pro výkon funkce Výchovný poradce

Doplňující informace:

Cíl akce:Studium pro výchovné poradce – doplňující modul
Kontaktní email:martin.ivanovsky@upol.cz
Kontaktní tel.:585 635 149
Poznámka k ceně:viz wwww.ccv.upol.cz