Biologická determinace psychosociálního vývoje jedince

Pořádá Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s.

Termín:01. 01. 2018 – 31. 12. 2018
Kraj:Praha
Cena:7500 Kč za seminář Kč
 
Seminář je určen zejména pro učitele MŠ i SŠ a další pedagogy včetně pedagogů volného času. Obsahem semináře jsou témata:
– Prenatální vývoj plodu
– Interní faktory ovlivňující vývoj plodu
– Externí faktory ovlivňující vývoj plodu
– Dědičnost na úrovní chromozomů a DNA
– Historie determinačních faktorů a současný pohled na problematiku

Doplňující informace:

Cíl akce:Zlepšit znalosti pedagogů v oblasti možných příčin různého psychosociálního vývoje jedince pro potřeby pedagogické praxe i pro potřeby výukové
Kontaktní email:z.pro@centrum.cz
Kontaktní tel.:606917488
Poznámka k ceně:Cena může být mírně navýšena o cestovné
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:prevence, výchovné poradenství
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
Cílová skupina:výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitel – metodik prevence
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
Poznámka:Seminář lze objednat na klíč ve vaší instituci v celé ČR