Johann Gregor Mendel – jeden z nejvýznamnějších Čechů v historii. (Zhodnocení jeho významu ke 150. výročí jeho první publikace o dědičnosti)

Pořádá Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s.

Termín:01. 01. 2017 – 31. 12. 2018
Kraj:Praha
Cena:7500 Kč za seminář Kč
 
Seminář je určen zejména pro učitele ZŠ i SŠ, výchovné poradce, metodiky prevence i další pedagogy včetně pedagogů volného času. Obsahem semináře je osobnost J. G. Mendela a jeho objevy, dále kořeny dědičnosti před Mendelem, světové uznání a akceptace.

Doplňující informace:

Cíl akce:Předat pedagogům aktuální informace o mimořádné osobnosti, která je mnohem více uznávaná v zahraničí, než v naší republice
Kontaktní email:z.pro@centrum.cz
Kontaktní tel.:606917488
Poznámka k ceně:Cena může být mírně navýšena o cestovné
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:prevence, výchovné poradenství
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
Cílová skupina:výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitel – metodik prevence
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
Poznámka:Seminář lze objednat na klíč ve vaší instituci v celé ČR