Trénink koordinátora žákovských parlamentů II.

Pořádá Cedu – Centrum pro demokratické učení, o.p.s.

Termín:26. 02. 2019
Kraj:Praha
Cena:1989 Kč za seminář Kč
 
Hlavní témata semináře:
– volby a příklady volebních systémů uplatňovaných na školách
– práce s rolemi v parlamentu
– spolupráce se třídními učiteli
– trénink formulování funkčních pravidel společné práce v parlamentu
vedení žáků k samostatné práci v parlamentu
– metodika zdarma ke stažení
– seminář od 9.00 do 16.00

Doplňující informace:

Cíl akce:Jak motivovat žáky k samostatnosti, zvýšení prestiže žákovského parlamentu
Kontaktní email:jaroslava.bruckova@cedu.cz
Kontaktní tel.:776563849
Poznámka k ceně:zahrnuje certifikát, občerstvení
při objednávce seminářů pro koordinátory žákovských parlamentů I. – III. zvýhodněná cena
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé speciálních škol
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel – metodik prevence
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času