Celostní muzikoterapie 1

Pořádá Institut celoživotního vzdělávání FF UP Olomouc

Termín:20. 10. 2017 – 15. 12. 2018
Kraj:Olomoucký
Cena:17000 Kč za celé studium Kč
 
Jedná se o třísemestrální kurz, který je akreditován MŠMT ČR v režimu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jako takový je určen primárně pro psychology a speciální pedagogy ve školských zařízeních. Paralelně se kurzu v režimu celoživotního vzdělávání FF UP dále mohou účastnit zájemci z řad vychovatelů, psychologů pedagogicko-psychologických poraden, odborníků ze speciálně pedagogických center a středisek výchovné péče, pedagogů základních, mateřských a speciálních škol i další. Tito po úspěšném zakončení kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání na FF UP.

Doplňující informace:

Cíl akce:Program Celostní muzikoterapie 1 je určen pedagogickým pracovníkům, kteří můžou prvky muzikoterapie zahrnovat do své práce se žáky a studenty.
Kontaktní email:branka.cackovicova@upol.cz
Kontaktní tel.:585 633 654
Poznámka k ceně:Za třísemestrální kurz – 180 hodin prezenční výuky a povinné letní soustředění (ubytování a strava na 6 dní) úhrada činí 17 000,- Kč. Je možno využít splátkového kalendáře a platit po semestrech.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:pedagogika, psychologie
Cílová skupina:speciální pedagogové
psychologové
Poznámka:Více informací na: http://icv.ff.upol.cz/kurzy/