28. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví

Pořádá Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s.

Termín:25. 03. 2017
Kraj:Praha
Cena:685 Kč za seminář Kč
 
Všechny informace jsou na http://www.planovanirodiny.cz/clanky/28-SRHR V programu vystoupí Mgr. Jana Březinová s tématem Darování vajíček a spermií, Doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D. – Právní pohled na kontroverze v medicíně – přípustné riziko, homeopatie, domácí porody, MUDr. Radim Uzel, CSc. – Prevence sexuálního obtěžování, Prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc. – Prenatální diagnostika vrozených vývojových vad a dědičných onemocnění plodu se zaměřením na neinvazivní metody a Doc. MUDr. Alena Šantavá, CSc. s tématem Genetické příčiny mužské neplodnosti.

Doplňující informace:

Cíl akce:Zlepšit povědomí o aktuálních tématech sexuálního a reprodukčního zdraví
Kontaktní email:z.pro@centrum.cz
Poznámka k ceně:Informace o slevách jsou na http://www.planovanirodiny.cz/clanky/28-SRHR
Typ akce:konferece
Oblast:prevence, výchovné poradenství
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
Cílová skupina:výchovní poradci
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitel – metodik prevence
Příloha:Stáhnout