Studium pedagogických věd-Učitelství odborných předmětů pro střední školy

Pořádá Vysoké učení technické v Brně-Institut celoživotního vzdělávání

Termín:02. 10. 2017 – 30. 11. 2018
Kraj:Jihomoravský
Cena:13000 Kč za celé studium Kč
 
Studium je poskytováno jako program celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona 111/98 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění a podle vyhlášky č. 317/2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
Studium je akreditováno MŠMT.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem předkládaného programu studia je poskytnout cílové skupině účastníků ucelený systém poznatků a dovedností, které jejich dosavadní vysokoškolské vzdělání doplní o vzdělání pedagogické, zajišťující jejich způsobilost pro učitelskou profesi.
Kontaktní email:prikrylova@lli.vutbr.cz
Kontaktní tel.:541 148 805
Poznámka k ceně:cena je bez DPH – toto studium je osvobozeno od daně
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
Příloha:Stáhnout