Krok za krokem k inkluzi – Individualizace v každodenní školní praxi I. a II.

Pořádá Portus Praha, z.ú.

Termín:na klíč
 
Učíte na prvním stupni ZŠ? Hledáte možnosti, jak efektivně pracovat v heterogenní třídě s dětmi s různými vzdělávacími potřebami? Seznamte se s možnostmi, jak zvyšovat svou citlivost vůči potřebám jednotlivých dětí a v praxi vybudovat učební prostředí, připravené pro inkluzivní vzdělávání. Cílem kurzu je rozšířit Vaše pedagogické kompetence, a tím pádem snížit Vaše potenciální obavy, že Vám znalosti a dovednosti nebudou pro zavádění nových konceptů inkluzivního vzdělávání stačit.

Doplňující informace:

Cíl akce:Na kurzu se zaměříme na individualizaci a diferenciaci výuky z hlediska rovných podmínek učení a z hlediska plánování výuky. Nabídneme Vám konkrétní aktivity a metody práce, které zohledňují vzdělávací potřeby jednotlivých dětí ve třídě.
Kontaktní email:masopustova@portus.cz
Kontaktní tel.:00420773920998
Poznámka k ceně:Je možné zakoupit jen I. blok
Jednodenní kurz: 12500kč
Dvoudenní kurz: 23500kč
Cena zahrnuje náklady spojené s výukou a písemné materiály pro účastníky.
Cena nezahrnuje cestovné lektora/ky ve výši 6,40 Kč/km a případné ubytování při dvoudenním kurzu, pronájem školící místnosti
Nejsme plátci DPH.

Cena nezahrnuje cestovné lektora/ky ve výši 6,40 Kč/km a případné ubytování při dvoudenním kurzu, pronájem školící místnosti
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:průřezová témata a finanční gramotnost
prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
český jazyk a komunikace
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:výchovní poradci
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel – metodik prevence
ředitelé škol a školských zařízení
psychologové
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout
Poznámka:1denní kurz / 8 hod 2denní kurz /16hod