Stereotypy, jak je rozpoznat a využít při práci s žáky

Pořádá Portus Praha, z.ú.

Termín:na klíč
 
„Introverti jsou asociální! Věc dělaná na poslední chvíli bude odfláknutá! A kdo to vidí jinak než já, vidí to blbě!“ Spousta z nás někdy uvěřila podobným nepravdám, protože je přirozené, že si svět zjednodušujeme, abychom se v něm vyznali. Zároveň je ale přirozené, že se ostatní chovají jinak než my a přitom nám to nedělají naschvál. Máme totiž odlišné preference chování – a právě o nich je tento kurz. Budeme si prakticky zkoušet a ukazovat osobnostní typy, které vycházejí z teorie C. G. Junga. Zjistíme, že neexistuje lepší nebo horší typ. Každý má své nedostatky, ale i přednosti a záleží na nás, jak s nimi naložíme – nejen u sebe, ale i ve spolupráci s ostatními. Pochopení preferencí přispívá k vlastnímu růstu, toleranci a k možnosti lépe zvládat konflikty s ostatními a také ke schopnosti najít cestu tam, kde ji hledat chceme.

Příprava: Pro účast na kurzu je nutné vyplnit osobnostní dotazník (zabere cca 20 minut). Výsledky budou anonymně použity k přípravě cvičení v rámci kurzu a budou individuálně předány každému účastníkovi, který sám rozhodne, zda je chce sdílet s ostatními.

Doplňující informace:

Cíl akce:Absolvent kurzu bude lépe rozumět tomu, jak jeho preference ovlivňují jeho chování k žákům. Dostane konkrétní tipy a rady jak využívat znalost preferencí při každodenní komunikaci se žáky, jak je možné se přizpůsobit či předcházet konfliktům.
Kontaktní email:masopustova@portus.cz
Kontaktní tel.:00420773920998
Poznámka k ceně:Jednodenní kurz: 12500kč
Cena zahrnuje náklady spojené s výukou a písemné materiály pro účastníky.
Cena nezahrnuje cestovné lektora/ky ve výši 6,40 Kč/km a případné ubytování při dvoudenním kurzu, pronájem školící místnosti
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:průřezová témata a finanční gramotnost
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
školský management a řízení školy
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
akce na zakázku
jiné (ostatní akce)
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:asistenti pedagoga
psychologové
ředitelé škol a školských zařízení
učitel – metodik prevence
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé SOŠ a SOU
výchovní poradci
Příloha:Stáhnout
Poznámka:1denní kurz / 8hod