Emoční sebeobrana pro učitele – principy efektivní práce s emocemi (Plzeň))

Pořádá Emoční sebeobrana CZ

Termín:24. 04. 2017
Kraj:Plzeňský
Cena:1000 Kč za seminář Kč
 
Délka semináře: 8 vyučovacích hodin (9,00-16,00 hod.) Akreditováno MŠMT. Workshop je zaměřený na osvojení principů vědomé práce s emocemi ve školním prostředí. Povolání učitele je náročné právě proto, že se dotýká (často necitlivě) oblasti emočního prožívání. Existují však způsoby, jak se účinně ubránit v náročných situacích. Účastníci získají dovednosti potřebné k práci s vlastními emocemi i s emocemi druhých. S pomocí principů emoční sebeobrany se naučí své emoce prožívat tak, aby se staly zdrojem energie a nepředstavovaly zátěž pro profesní a osobní život. Přihlašovací formulář: http://www.emocnisebeobrana.cz/workshop/emocni-sebeobrana-pro-ucitele-uvodni-workshop-plzen-24-4-2017/

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se seznámí s principy emoční sebeobrany a jejich využitím ve školním prostředí
Kontaktní email:info@emocnisebeobrana.cz
Kontaktní tel.:777 237 073
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
ředitelé škol a školských zařízení
speciální pedagogové
učitel – metodik prevence
učitel praktického vyučování
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
vychovatelé školských zařízení
výchovní poradci