Rozšiřující studium angličtiny

Pořádá České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií

Termín:13. 09. 2019 – 13. 06. 2021
Kraj:Praha
 
Rozšíření odborné kvalifikace pro učitele předmětu anglický jazyk. Studium je určeno především učitelům – absolventům VŠ magisterských programů s pedagogickým zaměřením nebo absolventům VŠ s DPS (Bc.), kteří si chtějí rozšířit odbornou kvalifikaci o výuku anglického jazyka.

Studium poskytuje jazykovou i metodickou průpravu, tj. osvojení znalostí a dovedností dvou povinných složek nezbytných k získání odborné kvalifikace pro výuku anglického jazyka. Vyváženou formou kombinuje praktické dovednosti a osvojení základních teorií, které podporují nadhled a systémový přístup učitele. Dále klade důraz na zvládnutí praktického jazyka a směřuje posluchače k dosažení jazykové úrovně C1 podle SERRJ. Studium je akreditováno MŠMT ČR.

Organizace
Studium probíhá jeden celý den v týdnu (celkem cca 12 – 14 x/semestr). Výukovým dnem je pátek,
9,00 – 16,45 hod.
Studium trvá dva roky (4 semestry). Zahájení studia pro nové zájemce – vždy od září.

Profil absolventa
Absolvent získává jazykové i metodické znalosti a kompetence, které naplňují zákonné předpoklady a požadavky pro výkon činnosti pedagogického pracovníka – učitele s odbornou kvalifikací pro výuku anglického jazyka na ZŠ, SŠ nebo VOŠ podle zákona č. 563/2004 Sb. a Vyhlášky MŠMT 317/2005 Sb.
Úspěšný absolvent obdrží Osvědčení o kvalifikaci pro výuku anglického jazyka na 1. a 2. stupni ZŠ, SŠ a VOŠ.
Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou z jazyka a metodiky.

Doplňující informace:

Cíl akce:Rozšíření odborné kvalifikace pro učitele předmětu angličtina
Kontaktní email:jaspex@muvs.cvut.cz
Kontaktní tel.:224 355 018; 224 355 021
Poznámka k ceně:Cena bude sdělena vážným zájemcům.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:přednáška
kurz
cyklus seminářů
Oblast:pedagogika, psychologie
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
jiné (ostatní akce)
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout
Poznámka:Nový ročník otevíráme vždy v září.