Tablet ve výuce ZŠ a SŠ

Pořádá iŠkolství.cz

Termín:na klíč
Kraj:Moravskoslezský
 
Kurz se věnuje specifikům používání tabletů ve výuce jako efektivního nástroje učitele. Kromě základního ovládání tabletu se učitelé naučí používat tablet jako prezentační nástroj, jako nástroj pro management vyučovací hodiny a jako osobní pomůcku při školské administrativě. Kurz je primárně určen na ukázku využití tabletů s operačním systémem iOS, budou ale nastíněny i postupy využitelné pro tablety se systémem Android.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci školení se naučí jak efektivně využívat tablet jako nástroj učitele při výuce.
Kontaktní email:bernatek@iskolstvi.cz
Kontaktní tel.:602790022
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
kurz
cyklus seminářů
Oblast:matematika a její aplikace
informatika a komunikační technologie
akce na zakázku
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové