Čtenářská gramotnost pro ZŠ a MŠ s iPadem

Pořádá iŠkolství.cz

Termín:na klíč
Kraj:Olomoucký
 
Kurz je určen pedagogickým pracovníkům vyučujícím na 1. stupni základní školy. Účastníci se naučí strukturovat a plánovat výuku tak, aby vedla k posílení dovednosti žáků kriticky posoudit a vyhodnotit předložené informace. Zároveň se účastníci naučí pracovat s různými druhy textů a také s informacemi v nelineární podobě. Osvojí si základní metody aktivního učení při práci jak s literárními, tak s odbornými texty ve výuce. Vytvoří si zásobník metod vhodných pro výuku čtenářské gramotnosti napříč předměty prvního stupně základní školy. Část kurzu proběhne formou modelových hodin, ve kterých se účastníci stanou studenty. Získají tak možnost reflektovat procesy učení a skrze reflexe nahlédnout na vlastní pedagogickou praxi. Nedílnou součástí kurzu bude využití mobilních dotykových zařízení k vizualizaci interaktivního obsahu a práci s aplikacemi, které umožňují zpracování informací v různých podobách. ICT nástroje účastníci rovněž využijí k budování vlastního digitálního portfolia.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se naučí strukturovat a plánovat výuku tak, aby vedla k posílení dovednosti žáků kriticky posoudit a vyhodnotit předložené informace.
Kontaktní email:bernatek@iskolstvi.cz
Kontaktní tel.:602790022
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:informatika a komunikační technologie
český jazyk a komunikace
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé speciálních škol
učitelé MŠ
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně