Letní škola „Tvoříme s iPadem a pro iPad“

Pořádá iŠkolství.cz

Termín:07. 08. 2017 – 10. 08. 2017
Kraj:Praha
Cena:4990 Kč za celé studium Kč
 
Letní škola „Tvoříme s iPadem a pro iPad“ je akce pro všechny zájemce ze školství, kteří si chtějí rozšířit a procvičit své dovednosti ve využití ICT ve výuce. Není to jen o práci s iPadem, ale také o využití webových nástrojů, nápadech do výuky, výměně zkušeností a navazování nových kontaktů. http://www.iskolstvi.cz/letni-skola/

Doplňující informace:

Cíl akce:Letní škola „Tvoříme s iPadem a pro iPad“ je akce pro všechny zájemce ze školství, kteří si chtějí rozšířit a procvičit své dovednosti ve využití ICT ve výuce.
Kontaktní email:bernatek@iskolstvi.cz
Kontaktní tel.:602790022
Poznámka k ceně:Cena včetně ubytování a plné penze.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:matematika a její aplikace
člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
český jazyk a komunikace
1. stupeň ZŠ
jiné (ostatní akce)
informatika a komunikační technologie
Cílová skupina:učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
Poznámka:http://www.iskolstvi.cz/letni-skola/