COME SHARE THE WORLD – Letní intenzivní týden pro učitele angličtiny

Pořádá Jazyková škola TANDEM.CZ

Termín:30. 07. 2018 – 24. 08. 2018
Kraj:Praha
Cena:4500 Kč za seminář Kč
 
Konverzační kurzy nabízejí podněty ke konverzaci. Diskutuje se o předem stanovených aktuálních a zajímavých tématech v 90 min. blocích. Rodilí mluvčí se opírají o zemi svého původu, srovnávají sebe, své zkušenosti a svou kulturu s kulturou ČR, s postřehy, názory a informacemi účastníků kurzů.

Lektoři: rodilí mluvčí z Velké Británie, z USA, z Austrálie, z Kanady a z Nového Zélandu

Kurzy jsou akreditované MŠMT v rámci DVPP. Můžete je čerpat v rámci projektu ŠABLONY.

Kurzy se konají jeden týden v srpnu od pondělí do pátku, denně 8 vyučovacích hodin. Program začíná každý den v 9:00 a končí v 16:30. Celkem účastníci absolvují 40 vyučovacích hodin. Zaměření kurzu: konverzace s rodilými mluvčími na aktuální témata, informace o zemích, ze kterých rodilí mluvčí pocházejí, pozornost je částečně věnována také metodice. Hlavním cílem je osobní jazykový rozvoj.

Termíny:
30.7.-3.8. 2018
AJ konverzační kurz pro úroveň B2/C1/C2
AJ konverzační kurz pro úroveň A2/B1
AJ konverzační kurz pro teenagery 16 – 19 let

6.-10.8. 2018
AJ konverzační kurz pro úroveň B2/C1/C2

13.-17.8. 2018
AJ konverzační kurz pro úroveň B2/C1/C2
AJ konverzační kurz pro úroveň A2/B1

20.-24.8. 2018
AJ konverzační kurz pro úroveň B2/C1/C2

Doplňující informace:

Cíl akce:Rozmluvíme Vás
Kontaktní email:info@tandem.cz
Kontaktní tel.:222 254 562
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:cizí jazyky, jazykové vzdělávání
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
Příloha:Stáhnout