Úvod do metod rozvoje čtenářské gramotnosti a kritického myšlení (16 h)

Pořádá Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR
 
Seminář bude probíhat formou prezentace lektorů, a zejména modelových lekcí, po nichž bude následovat reflexe účastnická (prožitek, vlastní učení) a reflexe pedagogická (využití ve vlastní pedagogické praxi). Účastníci budou po celou dobu semináře motivováni k dalšímu vzdělávání v oblasti pedagogického konstruktivismu a k aktivnímu začlenění získaných poznatků do své vlastní praxe. Proto bude do semináře zařazen čas potřebný k plánování a sdílení zkušeností. Lektoři budou v průběhu celého semináře podporovat účastníky v sebereflexi svých pedagogických kompetencí a zavádění inovací do výuky.

Doplňující informace:

Cíl akce:seznámit učitele s konceptem čtenářské gramotnosti a podmínkami, které je ve třídě nutno vytvořit k jejímu rozvíjení, ukázat účastníkům možné způsoby vyučování, které jsou v souladu s poznatky o přirozených procesech učení.
Kontaktní email:sasa.dobrovolna@kvalitaskoly.cz
Kontaktní tel.:603 727 081
Poznámka k ceně:Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář a dílna
Oblast:akce na zakázku
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
učitelé ZUŠ a SUŠ
Poznámka:Čtenářská gramotnost