Metody rozvoje čtenářské gramotnosti a kritického myšlení (80 h)

Pořádá Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR
 
Málokteré dovednosti jsou pro život v dnešní společnosti tak důležité jako čtenářská gramotnost a kritické myšlení. Ucelený vzdělávací program je určen pedagogům, kteří chtějí inovovat svou výuku tak, aby u svých žáků tyto dovednosti systematicky rozvíjeli, a přitom vedli svou výuku v souladu s nejnovějšími poznatky o procesech učení. Pedagogové se naučí využívat efektivní vyučovací metody zejména takové, které staví na aktivitě žáků. V průběhu semináře budou účastníci vedeni k systematické sebereflexi své učitelské práce, zejména pedagogických kompetencí. Součástí semináře bude sdílení dobré praxe mezi účastníky proto, aby byly podpořeni v implementaci nových poznatků a dovedností do praxe.

Doplňující informace:

Cíl akce:Ukázat účastníkům možné způsoby vyučování, které jsou v souladu s poznatky o přirozených procesech učení a které odpovídají potřebám člověka v informační společnosti, seznámit učitele s třífázovým modelem učení a naučit je včlenit jej do vyuky.
Kontaktní email:sasa.dobrovolna@kvalitaskoly.cz
Kontaktní tel.:603 727 081
Poznámka k ceně:Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
Poznámka:Čtenářská gramotnost