Emoční management pro pedagogy (8h)

Pořádá Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR
 
Štěstí přeje připraveným. Kdo rozumí svým pocitům, posiluje své schopnosti a dokáže víc, než kdyby pracoval s prostými fakty. Rozhodování je vždy věcí emoce, fakta jsou jen opěrné body.

Seminář nabízí účastníkům vhled do problematiky emocí, prostřednictvím diskuse i praktických ukázek a cvičení účastníci semináře pochopí, jak jejich emoce pracují. Naučí se, jak využít emoce ke svému užitku a zefektivnit tak komunikaci na pracovišti, v rodině i v jiných situacích.

Emoce ovlivňují nejen naše rozhodování, ale mají přímý vliv i na naši úspěšnost ve studiu a práci. V rámci semináře účastníci získají povědomí o úloze emocí v našem životě.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci reflektují své názory na emoce a na to, jak nás v životě ovlivňují, vybaví si vše, co vědí o emocích, různých typech emocí, emočním kvocientu a způsobech uplatnění emoční inteligence, vyjmenují typy stresu, …
Kontaktní email:sasa.dobrovolna@kvalitaskoly.cz
Kontaktní tel.:603 727 081
Poznámka k ceně:Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:akce na zakázku
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence
speciální pedagogové
pedagogové volného času
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
vychovatelé školských zařízení
Poznámka:Inkluze