Komunikační dovednosti aneb Já x Ty = rozumíme si?! (16h)

Pořádá Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR
 
Interpersonální kompetence patří k vybavenosti vyspělé osobnosti působící v pomáhajících profesích. Podstatou pedagogické působnosti je být v interakci se svými žáky, se svými kolegy, se svými nadřízenými, s rodiči. Kvalita vztahů, které si budujeme, podporuje jak náš profesní život, tak i život osobní. Důsledkem takovýchto vztahů mohou být na jedné straně velmi příjemné zážitky, na straně druhé mohou přivodit situace nepříjemné, konfliktní.

Cílem vzdělávacího programu je zaměřit pozornost účastníků na rozvoj interpersonální kompetence. Účastníci budou mít vytvořený prostor k tomu, aby si zreflektovali své postoje, paradigmata, návyky souvisejících se vztahy nejen osobními, ale především profesními. Cílenými metodami a způsoby práce půjdou účastníci ve svém poznání do hloubky a svá poznání a uvědomění budou vyhodnocovat v souvislosti s cíli, které si stanoví na začátku programu. Výsledkem vzdělávacího programu bude u účastníků posílená dovednost zvládat své emoce, rozvoj empatie, schopnost předcházet konfliktním situacím, dovednost naslouchat a efektivně konverzovat.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci si na začátku každého semináře stanoví svůj cíl, poznání, uvědomění, zjištění z výcviku budou vždy vyhodnocovat vzhledem ke svému cíli a budou si následně formulovat doporučení pro své rozvojové potřeby.
Kontaktní email:sasa.dobrovolna@kvalitaskoly.cz
Kontaktní tel.:+420 603 727 081
Poznámka k ceně:Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Cílová skupina:učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
Poznámka:Osobnostně sociální rozvoj