Jak upravit ŠVP v ZŠ vzdělávající žáky s LMP v souvislosti se společným vzděláváním (8h)

Pořádá Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR
 
Obsahem semináře je podrobné seznámení se změnami, které vyplývají z nové vyhlášky č. 27/2016 Sb., a to v souvislosti se školním vzdělávacím programem základní školy, která se zaměřuje na vzdělávání žáků s LMP – to je školy zřízené podle § 16, odst. 9 (nemají zavedenou pouze individuální integraci, ale třídy, oddělení nebo studijní skupiny). Tento program není určen běžným základním školám.

Pro základní školy vzdělávající především žáky s LMP z nové vyhlášky plyne nutnost zrevidovat vlastní školní vzdělávací program, který vypracovávali podle přílohy RVP ZV pro žáky LMP. Pro učitele tedy plyne práce na kompletním přepracování ŠVP a zvládnutí práce především na osnovách vyučovacích předmětů a úpravách učebního plánu. Aby úpravy mohli učitelé provést efektivně a správně, je potřebné, aby znali novou terminologii, porozuměli souvislostem a byli schopni vše aplikovat nejen v ŠVP, ale i ve své každodenní práci.

Doplňující informace:

Cíl akce:Vzdělávacím cílem je zvýšit znalosti vedení škol a učitelů v oblasti požadavků plynoucích z úpravy RVP ZV a jejich schopnost tyto požadavky prakticky aplikovat v práci s ŠVP vlastní školy.
Kontaktní email:sasa.dobrovolna@kvalitaskoly.cz
Kontaktní tel.:+420 603 727 081
Poznámka k ceně:Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:akce na zakázku
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
Poznámka:Inkluze