Studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle § 9 vyhl. 317/2005 Sb.

Pořádá Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o.

Termín:02. 01. 2018 – 31. 07. 2019
Kraj:Moravskoslezský
Cena:13640 Kč za celé studium Kč
 
Studium je určeno:
Pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky. Vstupním požadavkem na účastníka vzdělávání jsou alespoň dvouletá pedagogická praxe a ICT kompetence na úrovni pokročilého využití počítače v rámci vlastní odbornosti ve výuce.
O studiu:
Jedná se o studijní program, v jehož rámci se připravíte na pozici koordinátora ICT na základní nebo střední škole. Studijní program s celkovým rozsahem 250 h (z toho 140 h e-learning) je doplněn exkurzemi a stážemi ve školách Moravskolezského kraje, kde se účastníci seznamují s konkrétními technologickými řešeními a novými metodickými postupy využívanými v daném typu škol. Studijní program je individualizován podle potřeb jednotlivých účastníků vzdělávání.

Absolvent získá především předpoklady pro metodickou pomoc v oblasti zavádějí ICT do ŠVP, ucelený pohled na ICT ve škole (dotyková zařízení, koncept 1:1, BOYD apod.) a spektrum možností, jak jednotlivé oblasti efektivně řešit (vč. online, cloudu). Své vize a řešení zpracovává do závěrečné písemné práce. Studium je zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou ústní zkouškou před komisí. Po úspěšné obhajobě a složení závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení o absolvování studia. Další informace publikujeme na http://www.kvic.cz.

Doplňující informace:

Cíl akce:Prohloubit a rozšířit kompetence absolventa k metodickému vedení pedagogických pracovníků školy v oblasti účelného využití ICT ve vzdělávacím procesu a vedoucích pracovníků školy v oblasti kvalifikovaného plánování a řízení naplnění standardu ICT služeb.
Kontaktní email:blanka.kozakova@kvic.cz
Kontaktní tel.:777 136 410
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
Příloha:Stáhnout
Poznámka:Místo konání: ZŠ a SŠ v MSK a pracoviště KVIC (zpravidla Ostrava, Opava a Frýdek-Místek)