Jak na inkluzi prostřednictvím diferenciace a individualizace výuky? (8h)

Pořádá Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR
 
Prostřednictvím metod a forem aktivního učení se seznámíme se strategiemi výuky, které umožňují respektovat individuální možnosti, tempo a odlišnosti (sociální, kulturní, zdravotní, náboženské apod.) každého žáka. Budeme analyzovat své vzdělávací potřeby směrem k inkluzi. Společně rozebereme konkrétní příležitosti k aplikaci vnější i vnitřní diferenciace na škole.

Doplňující informace:

Cíl akce:Každý účastník umí vlastními slovy definovat pojmy inkluze, diferenciace a individualizace ve vzdělávání, popsat proč je dobré inkluzi zavádět, rozlišit vnější a vnitřní diferenciaci.
Kontaktní email:sasa.dobrovolna@kvalitaskoly.cz
Kontaktní tel.:+420 603 727 081
Poznámka k ceně:Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
Poznámka:Inkluze