Stres v pedagogické praxi (8h)

Pořádá Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR
 
Dnešní uspěchaná doba přeje stresu a jeho rozvoji v nás. Lidé jsou pod vlivem stresu a životní rytmus a tempo jen zesilují naše špatné životní návyky a zvyklosti. Lidé ani nevědí, že jsou ve stresu a své zdravotní problémy si zvykají „léčit“ pojídáním pilulek. Ne nadarmo právě pedagogové podle výzkumů patří mezi největší konzumenty „růžových“ pilulek. I lékařská věda v mnoha případech léčí jen následky a neodstraňuje příčiny problémů. Naučit se zdravě žít, zbavovat se stresu a dovést na tuto cestu i žáky, to by mělo být jedním ze základních úkolů školy jako takové. Stres je nadále zvyšován v dnešní době dopady vyvolané krize a zvyšujícími se rozdíly v sociálním statutu lidí okolo nás. Obecně lze říci, že pokud se naučíme zvládat stres, naučíme se zvládat sebe, nedostáváme se do konfliktů a práce i život jsou jednodušší a zábavnější. Zdravější populace je potom samozřejmě schopna se i lépe zapojovat do života. Proto je tento kurz jedním ze základních prvků, jak měnit klima školy. Kurz teoreticky i prakticky seznámí účastníky s problematikou stresu a metodami jeho prevence.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci prodiskutují a porozumí teoretickým informacím o stresu, analyzují stresory ve své práci, seznámí se s psychickými i fyzickými důsledky stresu, seznámí se se zásadami zdravého životního stylu, možnosti řešení stresových situací
Kontaktní email:sasa.dobrovolna@kvalitaskoly.cz
Kontaktní tel.:+420 603 727 081
Poznámka k ceně:Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé ZUŠ a SUŠ
Poznámka:Osobnostně sociální rozvoj