Tři pilíře čtenářské gramotnosti

Pořádá Nová škola, o. p. s.

Termín:09. 10. 2017 – 28. 11. 2017
Kraj:Praha
Cena:4800 Kč za seminář Kč
 
V průběhu kurzu vedeném dvěma lektorkami se účastníci seznámí s principy rozvoje čtenářské gramotnosti, ale i řadou v praxi využitelných metod a postupů, které pomáhají žákům, aby si získali pozitivní vztah k četbě. Zároveň umožňuje účastníkům autentický prožitek práce s knihou, a následně pak rozšíření spektra vlastních zkušeností. V neposlední řadě je cílem kurzu naučit účastníky formulovat cíle jednotlivých hodin literární výchovy či čtení a následně k nim přiřadit vhodné aktivity a po vyzkoušení reflektovat průběh vyučovací jednotky, resp. naplnění cíle, a postupně si vytvářet hodnoticí kritéria. V průběhu celého kurzu účastníkům nabízíme e-mailovou a skypovou konzultaci. Kurz je rozdělen do 7 tematických celků: I. „Čtenářské zrcadlo“ – reflexe sebe sama jako čtenáře a učitele čtení (3 hodiny) II. Definice čtenářské gramotnosti (3 hod.) III. „Každá kniha je jiná“ – seznamování se současnou českou literaturou (6 hod.) IV. „Tři pilíře“ – základní postupy rozvoje čtenářské gramotnosti u žáků (12 hod.) V. „Čteme si společně“ – možnosti čtení jednoho společného textu (8 hod.) VI. „Útěcha z literatury“ – didaktický potenciál textu (4 hod.) VII. „Učitel čtení“ – plánování čtenářských lekcí s prvky akčního výzkumu (4 hod.)

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem kurzu je rozšířit možnosti učitelů ZŠ/SŠ a jiných vzdělávacích institucí v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti, tj. nabízí řadu metod a osvědčených postupů, které pomáhají žákům, aby si získali celoživotní vztah k četbě.
Kontaktní email:veronika.zelinkova@novaskolaops.cz
Kontaktní tel.:774580591
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář a dílna
Oblast:mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
český jazyk a komunikace
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
speciální pedagogové
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
Poznámka:Kurz rozdělen do 4 dnů : 9.10., 19.10., 10.11. a 28.11. 2017